Mamy zaszczyt poinformować, iż nasza uczelnia z ogromną przyjemnością rozpoczyna realizację warsztatów przygotowywania publikacji naukowych w ramach otwartych spotkań, które przeznaczone są dla naszych studentów oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Kwidzyna i okolic.

Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące warsztatów przygotowywania publikacji naukowych  „Z nauką na Ty”, czyli jak efektywnie przygotować się do pisania artykułów i publikacji naukowych. Praktyczne narzędzia w pracy AUTORA.

Cel warsztatów: usystematyzowanie wiedzy z zakresu przygotowywania publikacji naukowych w formie referatów/artykułów, prezentacji multimedialnych oraz posterów. Rozwijanie warsztatu oraz pobudzanie zainteresowania pracą naukowo-badawczą. Pierwsza część warsztatów składa się z omówienia wybranych aspektów efektywnego przygotowania artykułów oraz publikacji naukowych. Uczestnicy zostaną zapoznani z wymogami dotyczącymi tworzenia prac naukowych w różnej formie prezentacyjnej. Druga część warsztatów to zindywidualizowane prace i konsultacje poszczególnych pomysłów na publikacje naukowe.

Ramowy program:

Część teoretyczna:

  1. - Czym jest publikowanie naukowe?
  2. - Metodyka w publikacjach naukowych;
  3. - Polskie i zagraniczne czasopisma naukowe oraz monografie – jak wybrać?
  4. - Prowadzenie badań naukowych i przegląd literatury;
  5. - Pisanie tekstu naukowego;
  6. - Prawo autorskie, własność intelektualna i plagiat.


Część praktyczna:

  1. - Jak znaleźć inspirację i gdzie?
  2. - Zaczynamy, ale jak?
  3. - Okiem recenzenta…. czyli kreślimy, kreślimy i poprawiamy.

Każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość zaprezentowania swojej pracy na II Międzynarodowej Konferencji Studenckiej „The future is ours”.

Prowadzący:

pracownicy badawczo-dydaktyczni Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Miejsce warsztatów:

Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn

Termin warsztatów:

6 - 8 marca 2020 r.; 20 - 22 marca 2020 r. (3 spotkania x 2h)

Koszt: Uśmiech każdego dnia warsztatów.

Zapisy: Powiślańska Szkoła Wyższa, Dział Promocji,

e-mail: promocja@psw.kwidzyn.edu.pl lub tel.: 55 279 58 73 wew. 1

plakat Z NAUKA NA TY