Strona tytułowa pracy semestralnej
Strona tytułowa pracy licencjackiej
Oświadczenie do pracy licencjackiej
Zasady pisania pracy licencjackiej - Wydział Nauk Ekonomiczno - Społecznych
Zasady pisania pracy licencjackiej - Wydział Nauk o Zdrowiu
Karta obiegowa Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Oświadczenie do ubezpieczenia dla studentów
Informacja o danych do faktury

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Zasady przeprowadzania badań lekarskich dla studentów
Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej

Podanie o reaktywowanie w prawach studenta
Podanie o przeniesienie na studia stacjonarne/niestacjonarne
Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyk
Podanie o warunkowe zaliczenie semestru
Podanie o urlop dziekański
Podanie o skreślenie z listy studentów
Podanie o przedłużenie terminu zaliczenia semestru
Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru
Podanie o przyznanie prawa do indywidualnej organizacji studiów (IOS)
Druk podania do Prorektora
Deklaracja w sprawie praktyki zawodowej
Deklaracja w sprawie praktyki zawodowej - projekt: "Wspólnie na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa"
Zestawienie miejsc, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy na praktyki i zajęcia praktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Procesy pielęgnacyjne, proces pielęgnacyjny (nowy), proces pediatria (nowy)
Karta oceny promotor recenzent
Baza pytań do egzaminu dyplomowego - 1
Baza pytań do egzaminu dyplomowego - 2
Baza pytań do egzaminu dyplomowego - Pielęgniarstwo II stopniaaza pytań do egzaminu dyplomowego - Pielęgniarstwo II stopnia

ICNP - tabela do procesu
Oświadczenie PP

Wzór zaświadczenia lekarskiego

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej
Podanie o reaktywowanie w prawach studenta
Podanie o przeniesienie na studia stacjonarne/niestacjonarne
Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyk
Podanie o warunkowe zaliczenie semestru
Podanie o urlop dziekański
Podanie o skreślenie z listy studentów
Podanie o przedłużenie terminu zaliczenia semestru
Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru
Podanie o przyznanie prawa do indywidualnej organizacji studiów (IOS)
Druk podania do Prorektora
Deklaracja w sprawie praktyki zawodowej
Zaświadczenie o odbyciu praktyk
Zagadnienia egzaminacyjne - EKONOMIA
Zagadnienia egzaminacyjne - EKONOMIA - ET 19-20
Zagadnienia egzaminacyjne - EKONOMIA - FIR 19-20
Zagadnienia egzaminacyjne - EKONOMIA - GZL 19-20

STUDIA PODYPLOMOWE - LIDER BIZNESU I ADMINISTRACJI

Dla studentów II roku studiów podyplomowych kierunku Lider Biznesu i Administracji oraz studiów magisterskich zostały udostępnione przez Toruńską Szkołę Wyższą Kolegium Jagiellońskie, materiały dotyczące prac dyplomowych. 

Pliki do pobrania dotyczące prac dyplomowych:

1. Spis treści
2. Strona tytułowa
3. Streszczenie - słowa kluczowe
4. Checklista pracy dyplomowej
5. Zasady pisania pracy dyplomowej
6. Wzór pracy dyplomowej z uwagami