WYSZUKIWARKI OFERT PRACY W POLSCE

adzuna
praca pljooble logo

logo aplikuj RGB

jobsora logo

 

 

 

 

 

 Departament Nadzoru Geologiczneg zaprasza do odbycia praktyk studenckich i wolontariatu przez studentów i absolwentów.

Szczegółowe informacje na temat praktyk studenckich i wolontariatu można znaleźć na naszej stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/klimat/kariera-w-ministerstwie

 


wyGoogluj STAZ

 

 

REGULAMIN KONKURSU


ogloszenie cpr 05 10 2019


Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie poszukuje pracowników na stanowisko pielęgniarki/położnej oraz ratownika medycznego.

KONKURS OFERT
ZAŁĄCZNIK


Oferta praktyk studenckich/wolontariatu w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Środowiska.


oferta pracy rm 08.2019


helios ogloszenie 07.2019


plakat pielegniarki bygoszcz


Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna zatrudni:

- Pielęgniarkę lub Położną

- Kierowcę ratownika medycznego lub ratownika medycznego


ogloszenie szpital swiecie 2019


Oferty pracy w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie - RATOWNIK MEDYCZNY

OGŁOSZENIE

FORMULARZ


Na stronie Ministerstwa Środowiska pojawiły się kolejne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w naszym Ministerstwie:

- administrator ds. danych dotyczących przetwarzania odpadów w Wydziale Przetwarzania Odpadów w Departamencie Gospodarki Odpadami

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-poza-sluzba-cywilna/szczegoly/job/administrator-ds-danych-dotyczacych-przetwarzania-odpadow-w-wydziale-przetwarzania-odpadow/ 

- administrator ds. gospodarki odpadami w Wydziale Odpadów Poużytkowych w Departamencie Gospodarki Odpadami 

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-poza-sluzba-cywilna/szczegoly/job/administrator-ds-gospodarki-odpadami-w-wydziale-odpadow-pouzytkowych/ 

- administrator ds. odpadów komunalnych w Wydziale Odpadów Komunalnych, Ewidencji i Sprawozdawczości w Departamencie Gospodarki Odpadami 

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-poza-sluzba-cywilna/szczegoly/job/administrator-ds-odpadow-komunalnych-w-wydziale-odpadow-komunalnych-ewidencji-i-sprawozdawczosc/ 

- starszy inspektor ds. hydrogeologii w Wydziale Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/starszy-inspektor-do-spraw-hydrogeologii-w-wydziale-hydrogeologii-i-geologii-inzynierskiej-47425/ 

- inspektor ds. obsługi sekretariatu w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/inspektor-do-spraw-obslugi-sekretariatu-47884/


W ramach realizacji projektu „Aktywny rodzic-Aktywne dziecko w Gamie” w ramach Osi Priorytetowej 05 Działania 05.03 Opieka nad dziećmi do lat trzech realizowanego przez Niepubliczne Przedszkole Gama ogłaszamy nabór na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza w żłobku.


oferta pracy gniew03.2019 1


 Ogłoszenie o konkursie ofert Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy ze Szpitalną Izbą Przyjęć: dla kierowców ratowników medycznych / ratowników medycznych w zakresie:
kontraktowych dyżurów ratowniczych.

- Oddziały szpitalne, Blok Operacyjny, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. oraz Placówka w Dzierżążnie: dla pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych z aktualnym prawem wykonywania zawodu w zakresie: kontraktowych dyżurów pielęgniarskich.

Ogłoszenie konkursu

Formularz ofertowy

SWKO ratownictwo

 


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zatrudni Pielęgniarki i Położne

wss logos

Wymagania podstawowe:

-dyplom

-prawo wykonywania zawodu

Wymagania preferowane:

-wykształcenie wyższe

-kursy kształcenia podyplomowego

Ponadto oczekujemy od kandydatów:

-sumienności,

-dokładności,

-gotowości do podjęcia pracy stosownie do oczekiwań szpitala,

-umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

-zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o złożenie ofert pracy osobiście w Dziale Służby Pracowniczej, pokój 44 bądź na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Dział Służby Pracowniczej, pokój 44

ul. Żołnierska 18

10-561 Olsztyn

Informacji telefonicznej udziela : Hanna Taraszkiewicz- z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa

tel. 606 582 978

Warunki pracy dla absolwentów:

Umowa  o pracę, w pierwszym roku pracy wynagrodzenie w wysokości :

  1. 1. absolwenci z tytułem licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa

- 2872 zł. brutto - stawka zasadnicza

- 333 zł. brutto – dodatek ministerialny

- dodatek za godziny nocne – 65% stawki godzinowej

- dodatek za godziny świąteczne oraz soboty i niedziele – 45% stawki godzinowej

  1. 2. absolwenci z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnictwa

- 3042 zł brutto - stawka zasadnicza

- 333 zł brutto – dodatek ministerialny

- dodatek za godziny nocne – 65% stawki godzinowej

- dodatek za godziny świąteczne oraz soboty i niedziele – 45% stawki godzinowej

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem od dnia 01.09.2018r. będzie obowiązywać kolejna regulacja wynagrodzeń o ok. 333 zł brutto.

 


 

oferta pepco 03 2018