Szanowni Państwo,

Nadsyłane opracowania winny spełniać następujące warunki:
(
Instructions for authors of conference papers - english version)

1. Całkowita objętość opracowania do 10 stron – znormalizowany układ strony, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5; nagłówki śródtytułów wytłuszczone;
2. Zastosowanie się do schematu edytorskiego;
3. Tekst publikacji nie może być opublikowany ani złożony do publikacji w innym wydawnictwie;

4. Wszelkie prezentacje graficzne – rysunki, tabele muszą charakteryzować się wysoką jakością, umożliwiającą ich reprodukcję w trybie czarno-białym;
5. W opracowaniu należy stosować przypisy klasyczne na dole strony wg schematu: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł publikacji, wydawca, miejsce i rok wydania, numer przywołanej strony; bibliografię należy zamieścić na końcu tekstu;
6. W tekście publikacji należy wyraźnie wydzielić śródtytuły, zwłaszcza wstęp i konkluzje;
7. Na końcu należy zamieścić krótkie streszczenie (do 600 znaków ze spacjami) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w obu językach (od 2 do 5).

Opracowane teksty zgodnie z wymogami proszę przesyłać na adres: konferencja@psw.kwidzyn.edu.pl

Z poważaniem
dr Katarzyna Strzała-Osuch

Sekretarz Konferencji "Oblicza dobrobytu" Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Do pobrania:

– oświadczenie o prawach autorskich
– schemat edytorski  

REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES AND THE PUBLICATIONS IN POWISLANSKI University in Kwidzyn (english version)