1. Prace i materiały:
Edukacja i nauka naszą wspólną przyszłością

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2. Prace i materiały Powiślańskiej Szkoły Wyższej:
"Oblicza dobrobytu"

* 2/2011 - Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, S.Angielski i K.Strzała - I K 22.10.2010,
* 2/2012 - Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, S.Angielski i K.Strzała - II K 24.09.2011,
* 1/2013 - Oblicza dobrobytu: Perspektywa Nauk Ekonomicznych, W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, III K 27.10.2012,
* 2/2013 - Oblicza dobrobytu: Perspektywa Nauk o Zdrowiu, W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, III K 27.10.2012,
3. Monografie:
"Oblicza dobrobytu":

* 2015 - Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, t. II, red. n. W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, IV K 2013 r., rok wydania 2015,
* 2016 - Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, t. III, red. n. W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, V K 2014 r., rok wydania 2016,
* 2018 - Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, t. IV, red. n. W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, VI K 2018r., rok wydania 2019,

4. Prace badawczo-analityczne

5. Publikacje pracowników badawczo-dydaktycznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej:

a) Wydział Nauk o Zdrowiu:

b) Wydział Ekonomiczno-Społeczny:

6. Publikacje Studenckie:

a) I Międzynarodowa Konferencja Studencka PSW:
Powiślańskie studenckie zeszyty naukowe

b) Publikacje pokonferencyjne