szkola
WE WSPÓŁPRACY Z:
EduTeam logo ok Obszar roboczy 1

OPIS
CENA
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Proponujemy Państwu studia podyplomowe skierowane głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych oraz pracowników systemu oświaty.

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Pr zygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych przedmiotów

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pedagogów specjalnych chcących uzyskać dodatkowe w zakresie pedagogiki specjalnej

Pozostałe studia podyplomowe

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, płatna na indywidualny numer konta nadawany po złożeniu kompletu dokuemntów.
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2018/2019.

 Tabela opłat na poszczególne kierunki dostępna jest tutaj.

 

 

1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania),

3. Dyplom ukończenia szkoły wyższej,

4. Kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,

5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska),

6. Zdjęcia legitymacyjne 4 szt.,

7. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.