Nasza siedziba

Stowarzyszenie
"Aktywne Społeczeństwo"
ul. 11-go Listopada 29
82-500 Kwidzyn
POLSKA

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE „AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO”

znajduje się na pozycji nr 307471 w 

WYKAZIE ORGANIZACJI UŻYTKU PUBLICZNEGO,

które są uprawnione do otrzymywania 

1% podatku dochodowego

 od osób fizycznych

Nr KRS 0000307471