VIIi MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA naukowa
"oblicza dobrobytu" 
 30 maja 2020

TEMATYKA KONFERENCJI

 Dobrobyt społeczny - szanse i zagrożenia
 Rozwój gospodarczy a ekorozwój
 Rola kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym
 Zwalczanie chorób cywilizacji
 Konsekwencje leczenia farmakologicznego chorób cywilizacyjnych  

Do uczestnictwa zapraszamy także młodych naukowców, którym oferujemy sesje plakatowe w wybranych obszarach tematycznych.
Nagrody i wyróżnienia za najlepsze prezentacje

CELE KONFERENCJI

 Prezentacja poglądów na temat szans i zagrożeń związanych ze wzrostem zamożności społeczeństwa, w tym z "plagą dobrobytu", szerzeniem się chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób układu krążenia, chorób psychicznych
i wypadków komunikacyjnych

Prezentacja poglądów na temat kategorii i sposobów pomiaru dobrobytu gospodarczego i społecznego

Prezentacja wyników badań dotyczących dobrobytu społecznego 
w warunkach globalizacji

Prezentacja poglądów na temat środowiskowych "konsekwencji" dobrobytu 

Przyczynienie się do zwiększenia integracji środowisk naukowych, ekonomicznych
 i medycznych zajmujących się problematyką dobrobytu

powiślańska szkoła wyższa

ul. 11 Listopada 29
82 - 500 Kwidzyn

E-mail

konferencja@psw.kwidzyn.edu.pl

TELEFON

55 279 58 73 wew. 4
660 758 017